Kiriko

"Kiriko tsukubai" diventa una lanterna e illumina la stanza.